Eğitim

Hızlı Okuma Teknikleri ve Faydaları

Hızlı Okuma Nedir?

Okumak bilgi çağı içerisinde yaşayan günümüz insanının olmazsa olmaz etkinliklerinden biridir. Günümüzde insanlar yapmak zorunda oldukları işleri çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilme ihtiyacı duyuyorlar. Kimi insanlar meslekleri gereği, kimileri girmek zorunda olduğu sınavlardan dolayı, kimileri de kişisel gelişimine katkıda bulunması adına sürekli olarak bir şeyler okumak zorunda kalıyor. Yapılan araştırmalar da bilginin en az yüzde seksen gibi büyük bir kısmının okuma yoluyla elde edildiğini gösteriyor. Bu durum da kişilere okuma becerilerini geliştirme ihtiyacı doğuruyor.

Hızlı Okuma Kimlere Fayda Sağlar?

Sınavlarda süre konusunda sorun yaşayanlar,
Ders kitaplarını daha hızlı ve daha iyi anlayarak bitirmek isteyen öğrenciler,
Bir kitapla haftalarca vakit kaybedenler,
Okuma yaparken konsantrasyon sorunu yaşayanlar ve dikkati toparlayamayanlar,
Ağır metinler okurken metnin içinde kaybolanlar

Hızlı Okuma Eğitim Programının İçeriği;

Eski ve verimsiz okuma hatalarından kalıcı olarak kurtulma.
Mevcut OKUMA HIZINIZI en az 2-3 kat civarında artırma.
Önceden 10 saat boyunca devam eden bir çalışmayı 1-2 saat içerisinde bitirme.
Okumayı eskisinden çok daha zevkli bir duruma getirme.
Okuduğunuz metni anlama konusunda % 80 başarıyı yakalama.
Klasik yani verimsiz okuma teknikleri ile ve üstün okuma becerilerinin karşılaştırılması.
Okuma ile ilgili konsantrasyon ve motivasyon seviyesini arttırma.
Aktif görüş alanını iyileştirme ve geliştirme.
Okunan metnin amacına yönelik okuma biçimlerinin öğrenilmesi.
Hızlı ve etkili okuma ile verimli ders çalışma teknikleri.
Görme-tanıma hızının arttırılması ile zihinsel performansın geliştirilmesi.
Kişinin okuma alışkanlıklarının tespit edilmesi ve geliştirmeye yönelik uygulamalar.
Okuma hızı ve anlama seviyesi ile ilgili ölçümler.
Okuma ve anlamayı arttırmaya yönelik çalışmalar.
Hız ve anlama ile ilgili gelişimin takip edilmesi.
Zahmetsiz, hızlı ve akıcı bir şekilde öğrenme.
Kitap okuma alışkanlığı kazanma.
Okunacak metnin türüne göre okuma teknikleri.
Okuma için verimsiz şartlarda bile verimli okuma yapabilme.
Kişisel gereksinimleriniz doğrultusunda farklı bir takım avantajlar sağlama.
YGS, TEOG, KPSS gibi bütün sınavlarda 30-40 dk. civarında vakit kazanma.

Özellikle sınavlarda adeta saniyelerle yarışan adaylar için hızlı okuma ve iyi bir şekilde anlama rakiplerinizden bir adım önde olmanız adına son derece önemli.

İnsanlar okuma ile ilgili kapasitelerinin çok az bir bölümünü kullanmaktadır. Fakat normal hayat içerisinde de okumaya gereksinim duyulan dökümanların sayısının her geçen gün biraz daha artmasına rağmen hızlı okuma eğitimi almamış kişiler okuma hızı olarak yetersiz kalmaktadırlar ve okuma ile ilgili zaman ayırma konusunda problem yaşamaktadırlar.

Öğrenciler girmek zorunda oldukları sınavlarda zamanlarını etkin bir şekilde kullanamıyor ve sınavlarda ve kendilerine verilen süreyi yetiremiyorlar. Hemen herkesin okuması gereken birçok kitabı var fakat onları okumaya başlama konusunda sorun yaşıyor. Verimsiz ve yavaş okuma alışkanlıkları sebebiyle okumak çoğu kez sıkıcı bir hal alıyor ve okuduğumuzu iyi bir şekilde anlama konusunda ve okunduğumuz metine konsantre olma konusunda zorluk yaşıyoruz. Okuma ile ilgili konsantrasyon seviyemiz yeterli olmadığı için kelimelere çok daha yüksek oranda konsantre olup kelimeleri tek tek okumaya başlıyoruz. İzmir Hızlı Okuma Merkezi adına bu yöntem oldukça yanlış ve verimsiz bir yöntemdir. Bu şekilde bir okuma beynimizin daha çok yorulmasından başka bir işe yaramaz.

Her birey yaklaşık olarak bir dakika içerisinde 1000 sözcüğü anlayarak okuyabilecek kapasitededir. 1000 sözcüğü anlayarak okuyabilme kapasitesi olan bir kişi 1000 kelime yerine 150-200 kelime okuduğundan arada bulunan 800-850 kelimelik ciddi fark beynimiz tarafından “BOŞLUK” olarak algılanır. Sözü edilen bu boşluk ise okuma faaliyeti sırasında okumadan tamamen koparak hayallere kapılmaya sebep olmakta ve kişinin okumaya çalıştığı dökümana odaklanamaması, konsantre olamaması gibi sorunlara sebep olmaktadır. İzmir hızlı okuma merkezi eğitimi almamış bir kişi 150 kelime gibi yavaş bir hızla okuduğunda, okumakta olduğu yazıyı anlama düzeyi düşük civarda kalmaktadır.  hızlı okuma merkezi eğitimi almış olan bir kişi bir dakika içerisinde okuduğu kelime sayısını rahat bir şekilde 150 kelimeden 500-600-800-1000-1200 hatta 2000’ler gibi çok ciddi seviyelere kadar rahat bir şekilde çıkarmaktadır.

 Hızlı Okuma Öğrenmek Size Ne gibi Faydalar Sağlar?

• Sınavlarda zamanınızı yetiştiremiyorsanız

• Kısa süre içerisinde daha çok sayıda kitap okumanız gerekiyorsa

• Okuma yaparken odaklanma sorunu yaşıyorsanız ve ya dikkatiniz dağılıyorsa

• Daha iyi seviyede anlayabilmek adına okuduklarınızı tekrar tekrar okuyup zaman kaybediyorsanız

• Ağır bir dille yazılmış olan metinleri okuma konusunda zorlanıp sıkılıyorsanız

• Okuduklarınızı hatırlama konusunda sorun yaşıyorsanız

Hızlı Okuma Merkezi eğitimlerine katılarak siz de okuma hızınızı ve anlama seviyenizi arttırabilir ve okuma ile ilgili yaşadığınız bu problemlerden kurtulabilirsiniz.

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı okuma ile ilgili bir eğitim alma konusunda karar verebilmek için hızlı okuma tekniklerinden ne gibi faydalar kazanabileceğimiz hakkında fikrimiz olması gerekir. Bu fikir, iletişim, bilgi ve hız çağında olduğumuz günümüz dünyasında yavaş ve verimsiz okuma alışkanlığı ile zaman kaybetmek gibi bir lüksümüzün olmadığını ve verimsiz okuma alışkanlığımız ile ilgili bahanelerin arkasına sığınıp okumamak gibi bir şansımızda bulunmuyor. Bir örnekle açıklamamız gerekirse; dört yüz sayfalık bir kitap içerisinde hemen hemen yüz bin civarında sözcük bulunur. Bu kitabı bir dakika içerisinde 150 kelimelik bir hızla okuyan bir kişi yaklaşık 10 saatlik bir sürede, dakikada 500 kelime okuyan biri 3 saat içerisinde, dakikada 1000 kelimelik hızla okuyan bir kişi ise 1.5 saatlik bir süre harcayarak bitirebilir.

Anlayarak hızlı okuma eğitimi almanın kişiye çok sayıda faydası vardır. Hızlı okuma eğitimi ile ilgili faydaları bilmemin hayatımızı büyük oranda kolaylaştırır. Anlayarak hızlı okuma kursları bize aşağıdakilere benzer faydalar sağlar;

1-Aynı zaman dilimini harcayrak çok daha fazla kitap okuyabilmek.

Dünyada her 7 yıl içerisinde var olan bilgi iki katı seviyeye çıkmaktadır. 1 dakikalık kısa bir zaman dilimi içerisinde üretilen yeni bilgi ise A’dan Z’ye 200 bin sayfa kplayacak büyüklüktebir ansiklopediye eş değerdir. Bütün bu bilgilerden faydalanabilmek ve haberdar olabilmek adına hızlı okuma kursu tekniklerine hkim olmak gerekir.

2-Daha çok zaman kazanmak.

Üniversite mezunu bir kişi yaklaşık 15 yıl süren öğrencilik hayatı içerisinde hemen hemen 2.6 yıl gibi bir süreyi okuyarak geçirir. Ortalama 70 senelik hayatı içerisinde de hemen hemen 7.2 yıl gibi bir süreyi kitap okuyarak geçirmektedir. Sözü edilen bu zamn dilimlerini en iyi ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla anlayarak hızlı okuma kursları tekniklerini öğrenmemiz bize ciddi avantajlar sağlayacaktır.

3-Daha iyi anlama ve çok daha iyi hatırlama.

Öğrendiğimiz bilgilerin yaklaşık … gibi ciddi bir kısmını okuma yoluyla elde ederiz fakat okuduğumuz materyallerin sadece % 10luk bir kısmını hatırlayabiliriz. Daha yüksek oranda hatırlayabilmek için hızlı okuma kursu tekniklerini öğrenebilir ve bu sayede daha iyi seviyede anlama ve hatırlama oranları yakalanabilir.

4-İş ve okul hayatında başarılı olma.

Öğrencilerin girmek zorunda oldukları her türlü sınavda başarılı olabilmeleri adına hızlı okuma kursu tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamaları okul hayatlarında ciddi avantaj sağlar. Hızlı okuma kursu yardımıyla öğrenciler girdikleri sınavlarda 30-45 dakika gibi bir zaman kazanır ve daha iyi anlayarak okudukları için soruları daha dikkatli bir şekilde cevaplayabiliriz.

5-Bilgi çağı içerisinde kültür düzeyine ulaşma.

Son 25 yıllık zaman dilimi içerisinde üretilen yeni bilgi insanlık tarihinin ilk zamanlarından beri üretilen bilginin üç katı seviyesindedir. Bu muazzam bilgi düzeyini yakalayabilmek adına hızlı okuma kursu tekniklerini öğrenmek bize ciddi avantajlar sağlar.

6-Karar verme konusunda ve olayları anlayıp yorumlamada hızlı ve üretken davranabilme

Beyinimizin mevcut kullanma kapasitesini seviyesinden çok daha yukarı seviyelere çıkarmak adına hızlı okuma kursları tekniklerini öğrenmemiz faydalı olacaktır. Hızlı okuma kursu tekniklerini çevremizdeki olayları ve olguları daha hızlı ve daha etkin bir şekilde idrak etmemize yardımcı olur bu durumda daha seri bir şekilde karar alabilmemizi sağlar.

Hızlı okuma kursları faydaları bu şekilde sayılabilir. Peki şimdi 1 dakika içerisinde 250 kelimeden düşük olan okuma hızınızı 1000-2000 kelime seviyelerine hem de daha iyi anlayarak çıkarmaya hazır mısınız!

Hızlı ve verimli bir okuyucu olmayı engelleyen en önemli faktörlerden biri okurken sürekli olarak geri dönüşler yapmaktır. Bu sorunun en önemli nedeni de yavaş okumaktır diyebiliriz. Kelime odaklı okumayı alışkanlık haline getirdiğimizde tek bir kelimeyi kaçırmış olsak bile okuduğumuz metinden hiç bir şey anlamayacağımız kaygısına kapılarak kelimelere çok yüksek oranda duyarlılık gösterebiliriz. Hızlı okuma alışkanlığı edindiğimiz zaman da okuduğumuz parça içerisindeki ana düşünceyi kavramayı hedefleyerek okuduğumuz için birkaç sözcüğün kaçırılmış olması parçadaki ana düşünceyi anlamamıza engel olmayacaktır.

Okuma hızımızı ve verimliliğimizi düşüren, etkin bir şekilde anlamayı azaltan, çoğu zaman gözlerimizi gereğinden çok daha fazla yoran faktörlerden biri kelime kelime okuma yapmaktır. Sözcük sözcük okuduğunuz zaman göz her kelime üzerinde ayrı ayrı duraklamalar ve kasılmalar yaparak okur; bu yüzden de çok kısa zaman içerisinde yorulur. Oysa hızlı okuma tekniklerine hakim olanlar kelimeler özelinde değil cümlelerin oluşturduğu anlamları kavramak yani bütünü yakalamak için okuruz.

Aslına bakıldığında okuma faaliyetini sıkıcı bir duruma getiren de bahsettiğimiz bu ilkel ve verimsiz okuma alışkanlığıdır. Okumayı ilk öğrendiğimiz zamanlardan beri bize tane tane oku, anlayarak oku gibi telkinler verilirdi. Aslında bu fazlasıyla yanlış bir düşüncedir. Okuma esnasında önemli olan parça parça değil okunan metnin bütününü anlamaya çalışmaktır. Gösterişli ve güzel bir yapıya bakarken ancak o yapının bütününe odaklandığımız zaman keyif alabiliriz. O yapıyı oluşturan taşlara tek tek bakarak keyif almaya çalışmak genelde tercih edilmez.

Kimi zamanlar da sayfalarca okuruz, okuruz, okuruz ancak okuduğumuz metinden hiç bir şey anlamamış olduğumuzu fark ederiz. Bunu fark ettiğimizde genelde kendimizi başka şeyler düşünürken buluruz. Bu durumun en önemli nedeni de aslında beynimizin çalışma prensipleri ile ilgilidir. Beynimiz bir dakika içerisinde en az 500-600 kelime civarındaki bilgiyi rahatlıkla algılayabilecek hatta sadece algılamakla kalmayıp aynı zamanda değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Eğer bir dakika içerisinde bahsettiğimiz bu rakamlardan daha aşağıda bir okuma hızınız var ise beynimiz arada kalan bu boşluğu hayal kurarak, kendisine o an için önemli gelen başka düşüncelere dalarak değerlendirir. Tam olarak bu sebepten dolayı gözleriniz okuma yapmaya çalışırken beyniniz çok farklı şeyler düşünmeye başlayabilir. Bu problem de okuma ile ilgili verimliliği düşürür. Hızlı okuma alışkanlığı olanlarda ise zihin bütün enerjisini okumaya odakladığı için başka her hangi bir şey düşünmeye fırsat bulamaz ve bu da okuma ile ilgili verimliliği yükseltir.

Hızlı okuma kurslarında öğreneceğiniz hızlı okuma tekniklerini uygulayarak siz de büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Hızlı Okuma ile okuma sırasında beyniniz, hayal kurmak ve başka şeylere odaklanmak yerine okuduğu metnin bütününü görmekle kalmaz, gördüğü bütünü iyi bir şekilde anlamış olur. Bu sayede de sözcük hazneniz ve kişisel bilgi birikiminiz artar.

Günümüz dünyasında bilgi bizi diğer insanların yanında ayrıcalıklı kılan en önemli kriterdir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu da okumaktır, hiçbir şey bilgi hazinemizi okuma kadar geliştiremez. Hızlı okuma İzmir teknikleri yardımıyla hem kişisel bilgi birikimimiz ve donanımınız artar hem de bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz.

Birçok insan hızlı okuma teknikleri ile ilgili becerilere hakim olmasına rağmen hızlı okuma tekniğinin yararlarından pek de fazla istifade edemez. Yalnızca çok hızlı ve seri bir şekilde okuma hedefli bir hızlı okuma, anlaşılamayan metin içerisinde anlaşılmayan çok sayıda bölümün geride kalmasına ve o o bölümleri de iyi bir şekilde anlayabilmek için geriye dönüşler yapmak neticesinde ciddi zaman kayıplarına yol açabilmektedir.

Hızlı okuma becerisinden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına verimli bir okuma yapabilmeyi göz ardı etmemek gerekir. Okuduğumuz herhangi bir yazıyı hızlı ve aynı zamanda verimli bir şekilde okumayı arzu ediyorsak bunun için okuma hızımızı 5 – 6 kat gibi ciddi oranlarda artırmamıza gerek yoktur. İzmir Alsancak Hızlı okuma ile okuma verimliliğimizi koruyabilmek için okuma hızımızı yalnızca iki ya da üç katına çıkarmak, verimli okuma tekniklerinin de uygulanmasıyla beraber bizlere ciddi anlamda zaman kazandıracaktır. Bunun yanında görsel resimleme metodunun kullanılması ile birlikte bir paragraf içerisinde bizim için o metin içerisindeki en önemli olan cümleyi hızlı bir biçimde seçebilmek ve geri kalan cümlelere takılmamak da zaman kazanma konusunda bize fazlasıyla katkı sağlayabilir. Çünkü hızlı okuma teknikleri içerisinde öğreneceğiniz bu teknik bizi yazının en can alıcı noktasına odaklar ve metin içerisindeki lüzumsuz ayrıntılarla zaman kaybetmemizi engeller.

Kelimelerden ziyade kelime öbeklerine yani cümlelere odaklı bir şekilde okumak hızlı okumanın temelini oluşturur. Okumayı öğrendiğimiz ilk anlardan itibaren zihnimiz her kelimeyi okuduktan sonra durma ve okuduğu kelimenin anlamını idrak etme üzerine şartlanmıştır. Oysa bu büyük bir vakit kaybıdır. Eğer aynı işlemi her kelimeden sonra değil her cümleden sonra yaparsak, sonuç çok daha başarılı olacaktır.

Okuma hızını en çok düşüren okurken yapılan duraklamalardır. Burada duraklamadan kastedilen tek bir kelimenin üzerinde kaç defa bekleme yapıldığıdır. İzmir Alsancak Hızlı okuma Kursları tekniklerine yeni adapte olmaya çalışan bir kişi için kelimeler üzerindeki duraklama yaklaşık olarak her iki kelimede bir kendini gösterir. Hızlı okuma çalışmaları ilerledikçe kişinin yaptığı duraklamaların sayısı ciddi düzeyde azalır ve okuma hızı da bununla doğru orantılı bir şekilde artar.

Eğer okuduğunuz bir metin üzerinde anlamını yakalamakta zorlandığınız bir nokta var ise, bu durumun farkına vardığınız anda geriye dönüş yapmak zaman kaybına neden olur. Çünkü anlaşılmayan noktaya geri dönüş yapmak dikkatinizin dağılmasına ve bunun sonucunda da okuduğunuz bölümün tamamının anlamının kaçırılmasına sebep olabilir. Hızlı okuma ile ilgili uzmanlar da bu konu ile ilgili olarak, sadece yazıyı okumanın yüksek oranda etkili olmadığını belirtiyor. Eğer yazının sonuna geldiğinizde hala duraklama yaşadığınız nokta ya da noktalarla alakalı bir tereddüt yaşıyorsanız o noktaya geri dönüş yapılacaktır. Sadece bu çok nadir olur. Yine verimsiz okuma alışkanlığı terk edildiği zaman, okuma hızı kendiliğinden en az yüzde yirmi civarında artacaktır.

Hızlı Okuma Teknikleri ve Egzersizleri Nelerdir?

  1.   Konsantrasyon: Okuduğunuz yazıyı sağlıklı bir şekilde anlamanın en temel öğelerinden birisi , kişinin okumaya hazır hissetmesidir.
  2.  Regresyon: Yani okuduğunuz metini geriye dönüp gerekli olmadığı halde  tekrar okuma hareketidir. Bu da hızlı okuma durumunuzu yavaşlatacaktır. Daha önce okuduğumuz cümle veya kelimeleri okuduğumuzdan emin olmak için yaptığımız bu hareket bizleri yavaşlatacaktır.
  3.  Kolay metinlerden başlayın : Hızlı okuma alışkanlığı kazanmak için öncelikle zor kitaplardan okumaya başlamayın, bilhassa okumaktan zevk alacağınız kitaplarla başlamak okuma hızınızı artırmada önemlidir.
  4. Ve bol bol pratik yapın: Durmadan usanmadan pratik yapmak size zamanla hızlı bir okuma alışkanlığı katacaktır.

Başa dön tuşu